Föreningarnas Rum i Malmö www.foreningarnasrum.com

Föreningsrummet är ett fysiskt rum på Vuxenpsykiatrin Malmö-Trelleborg (Svedala-Vellinge) på Södervärn i Malmö,  brukarföreningarnas eget rum! Men nu i endemins tid så sker alla möten digitalt!

 

Vi är patient- och närståendeföreningarna som finns representerade i Psykiatrihuset, Ahlmansgatan 1 i Malmö på första våningen, till höger om receptionen, ut mot Spårvägsgatan.

 

På denna sida får du information om rummet och de föreningar som finns representerade i rummet.

 

Vi hoppas att alla anställda i Malmö som arbetar med inflytandearbete, med personer med psykisk ohälsa, skadligt bruk och beroende i olika former, också skall känna sig välkomna att vara med i ”rummet” för att byta erfarenheter och för ökad samverkan.
Enhetschefer, IFO, PEERS/Brukarspecialister/Mentorer m.fl.
Tillsammans kan vi göra underverk!


Digitala möten

Genom att vara med på ett digitalt möte får du möjlighet till att få/ge ytterligare information om/till föreningarna i samtal med personer med erfarenhet av psykisk hälsa/ohälsa från ett patient- och/eller närståendeperspektiv. Etikombud, patientsäkerhetsombud och inflytandeombud hälsas också hjärtligt välkomna, såväl som enhetschefer, PEER-Support / Brukarspecialister / Mentorer etc. Digitala möten sker torsdagar kl. 13 – kl. 14.


Fysiska (analoga) möten ( fr.o.m. sommaren 2022! )

Genom att besöka rummet får du också möjlighet till att få ytterligare information om föreningarna i de broschyrer som ligger där och i samtal med personer med erfarenhet av psykisk hälsa/ohälsa från ett patient- och/eller närståendeperspektiv.

 

Besök fliken schema för att se under vilka dagar och tider respektive förening finns representerade i rummet, digitalt och/eller analogt.

Låt oss utvecklas TILLSAMMANS!

 

OBS! Bokning sker via e-post: bokatid@foreningarnasrum.com
eller via tfn: 040-23 70 54, 0735-63 90 70 Stefan Wallerek

Mera info fås via info@foreningarnasrum.com
eller via tfn: 040-23 70 54, 0735-63 90 70 Stefan Wallerek.

#föreningarnasrum
#foreningarnasrum.com
#ahlmansgatan1
#södervärn
#inflytandeföreningar
#inflytandeforening.se
#inflytandeforeningar.se
#inflytandeforeningarna.se
#brukarforeningar.se
#brukarforeningen.se
./.

#Ahlmansgatan1
#Psykiatrinmalmö
#psykiatrimalmo
#psykiatrinmalmo
#Psykiatrimalmö
#Föreningarnasrum
www.foreningarnasrum.com
www.foreningarnasrum.live
www.foreningarnasrum.online
www.föreningarnasrum.nu
http://xn--freningarnasrum-8sb.nu/

www.etikombud.se
www.patientsakerhetsombud.se
www.inflytandeombud.se
#Foreningarnasrum
#Södervärn
#Sodervarn
#Föreningsrummet
#Foreningsrummet
#psykiskohälsa
#psykiskhälsa
#psykiskfunktionsnedsättning

Föreningar för dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning.

#Digitalt och #Fysiskt #Rum för samverkan/samarbete = #Föreningarnas Rum på #Ahlmansgatan 1 Malmö, Vuxenpsykiatrin Malmö-Trelleborg.