Aktuellt om psykakut-enkäten – en enkät om bemötande på Skånska Psykiatriska Akutmottagningar #psykakutenkätskåne

Har du erfarenhet av att besöka en psykiatrisk akutmottagning?   #psykenkätskåne

Hoppas då att du vill svara på en Enkätundersökning Skånes Psykiatriska akutmottagningar 2021–2022  

Patientnära föreningarna i Skåne vill ta reda på hur mottagandet upplevs!
Vi uppmanar alla som har besökt en av i Region Skåne psykiatrins akutmottagningar under 2021 och 2022, att fylla i vår enkät med erfarenheter och på så vis ge oss feedback på hur mottagandetuppfattades.
Enkäten vänder sig både till dig som själv är patient och till anhöriga/närstående inom vuxenpsykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin samt skadligt bruk och beroende.

Alla som svarar gör det anonymt, sista svarsdag är 31 oktober. Svar samlas in under sommar och höst 2022.

Det är viktigt med patient-, anhörig- och brukarinflytande och därför skall resultatet av enkäten förmedlas till beslutsfattarna och ledningen inom psykiatrin för att ge dem råd i förbättringsarbetet.

Länk till själva enkäten:  https://sv.surveymonkey.com/r/YMWKHZX

QR-kod med text: QR+text_Akutenkät_2021–2022
                                                     QR+text_Akutenkät_2021–2022

OBS!   Denna enkät /affischen samt länk/QR-kod, behöver vi hjälp med så att den skickas ut/sätts upp nu 2022, tack.

Mera info och ”alla” handlingar finns på: www.foreningarnasrum.com/aktuellt

Affisch Enkät i png, med sista svarsdag 31 oktober 2022

Affisch – Enkätundersökning Skånes Psykiatriska akutmottagningar 2021–2022
Affisch – Enkätundersökning Skånes Psykiatriska akutmottagningar 2021–2022

Varför denna enkät?   

psykakutenkätskånePresentation-Enkat-om-upplevelsen-av-mottagandet-pa-de-psykiatriska-21–22

Akutenkat_papper_2021–2022

Akutenkät_papper_2021–2022

Så kan du skicka/sända in Enkäten:
Antingen skannas och sedan vidare till Mathildas mejl: mathildaholm@gmail.com 
eller till hennes adress:
Mathilda Holm
Hans Nilssongatan 2 F
296 32  ÅHUS
./.Affisch – Enkätundersökning Skånes Psykiatriska akutmottagningar 2021–2022  
  (i PDF-format)

Information om e-SMS, 1177 och ENKÄT: Upplevelse av mottagandet på de psykiatriska akutmottagningarna i Skåne 2021 + 2022
Hej!
Vi genomför en ny Enkätundersökning omfattande åren 2021 och 2022 i år.
Vi hoppas att Ni vill bidra till en förbättring av mottagandet genom att informera/distribuera/sätta upp bifogad affisch.
Kan och vill Ni också göra mera?
Observera att om Era klienter/brukare/patienter/deltagare sökt en psykiatrisk akutmottagning flera gånger, så vill vi be dem att fylla i en enkät per besök.
Vi vill att både patienter och anhöriga/närstående bidrar med sina erfarenheter.
Vi hoppas på många svar, så att vi kan bidra till en positiv utveckling av akutvården.
OBS vill de ha en fysisk enkät att fylla i utan att behöva använda QR-koden så bifogas en sådan också.
Mera info och ”alla” handlingar finns på: www.foreningarnasrum.com/aktuellt

Här kommer också en idé – vad tyx?
Hej,
Kanske hade det fungerat om vårdpersonal kan skicka ett meddelande till berörda patienter via 1177 och bifoga länk till enkäten i meddelandet.
Alltså i de patientärende där de får kännedom om att de varit på en akutmottagning.
Detta kräver ju dock att patienten har giltig e-legitimation och kan använda e-tjänsterna på 1177.
E-sms kan man skicka till alla som har ett mobilnummer, vilket de flesta patienter har.
Meddelande via 1177 kan man bara skicka till de som aktivt registrerat sig för e-tjänsterna.
Så lättast med e-sms. Vi har nedan en text med fungerande länk till enkäten så kan de sprida det innehållet (kopiera och klistra in) via e-sms till de patienter, som de får kännedom om, som har besökt någon psykiatrisk akutmottagning.
Å här kommer SMS-texten:
Hej!
I detta SMS följer information om en undersökning som flera patient-, brukar- och anhörigorganisationer i Skåne genomför.
Vi vill ta reda på upplevelser av mottagandet och bemötandet på den psykiatriska akutmottagningen du besökt. Detta gör vi för att kunna vara med att påverka för en bättre vård och bemötande. Att ta del av dina erfarenheter är viktiga för oss!
Du deltar anonymt och berättar om din upplevelse genom att fylla i en enkät som du hittar via denna länk:
Med vänliga hälsningar,
Frisk & Fri Skåne, SHEDO, LIBRA Balans Skåne, RSMH Skåne, Skånes Brukarförening, OCD-förbundet Skåne
./.

Mera info och ”alla” handlingar finns på: www.foreningarnasrum.com/aktuellt
TIPS:

#enkät
#psykiatriskakutmottagning
#skåne
#2021
#2022
#BUP
#Skadligt
#Bruk
#Beroende
#LARO = 
Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO)
#akutmottagningar
#psykiatrin
#tjugotjugoett
#tjugatjugotvå
http://foreningarnasrum.com/aktuellt/
#psykakut
#psykakutenkät
#psykakutenkäten
#psykiatriskakutmottagning

——————————————————————————————————–
Föreningarnas Rum öppnade upp digitalt 9 september 2021. Sen kom pandemin.
Men c:a vart fjärde (4:e) gång kommer det OCKSÅ att vara fysiskt (analogt) på plats någon gång under hösten 2022
på Ahlmansgatan 1, hos Vuxenpsykiatri Malmö-Trelleborg, brukarföreningarnas eget rum!

Här kommer vi framledes att skriva om det som är aktuellt för oss ”Inflytandeföreningar”.

Föreningarnas Rum öppnade upp digitalt torsdag 20/1-2022 kl. 13 – kl. 14, hjärtligt välkomna!

——————————————————————————————————–
Vecka 20 = 16 – 22 maj är det Hälsovecka i Malmö
på tisdag 17/5 är det dessutom Brukarföreningarnas Dag på Fänriksgatan 1, kl. 13 – kl. 18
https://malmo.se/Halsoveckan.html
+
https://malmo.se/Aktivitetskatalogen-Malmo/Alla-aktiviteter/Aktiviteterna-FSF/2022-04-21-Halsoveckan-2022—-Forelasning-Kost-och-motion-med-smoothies.html
+
”Torsdag 19 maj HÄLSOVECKA
Vi på Funktionsstödsförvaltningen har anordnat en hälsovecka denna vecka. Därför kommer cafékvällen att handla om vad man kan göra för att hålla sig frisk och må bra.”
https://malmo.se/Bo-och-leva/Stod-och-omsorg/Funktionsnedsattning/Fritidsaktiviteter-LSS.html


Fänrik Rum Fem, program våren:
https://malmo.se/Bo-och-leva/Stod-och-omsorg/Funktionsnedsattning/Fanrik-Rum-Fem—motesplats-om-LSS-och-socialpsykiatri.html

2021
Fänrik Rum Fem hos Funktionsstödsförvalningen, Fänriksgatan 1, mitt emot Pass-Polisen vid Drottninggatan/Kungsgatan.
Fredag   3/12-21 Fänriksgatan 1: PO-Malmös samverkansgrupp.

Tisdag   7/12-21  Inflytandeseminarium – ”Bostad Sist” + andra alternativa boendeformer i Malmö stad presenteras av: ASF, FSF och HVO.
                       (Arbetsmarknads och Socialförvaltningen, Funktionsstödsförvaltningen och Hälsa- Vård- och Omsorgsförvaltningen).
                       #bostadförst #asf #fsf #hvo #bostad #först 
Tisdag 14/12-21  Julfest Fänrik Rum Fem

 

Här hittar du till Föreningarnas Rum i Lund – på Baravägen 1:

QP-kod Föreningarnas Rum i Lund
Här hittar du www.foreningarnasrum.se


—————————————————————————————-
OBS!   Invigning av Fänrik Rum Fem samt brukarråd tisdag 26 oktober 2021:

 

OBS!   Denna enkät skickades ut under 2021 och redovisas/följs upp under 2022:
https://sv.surveymonkey.com/r/KK7XHJX

Affisch Enkät, med sista svarsdag 31 oktober 2021
Affisch Enkät, med sista svarsdag 31 oktober 2021

Här har vi den gamla enkäten 2016 – 2021.
Har du erfarenhet av att besöka en psykiatrisk akutmottagning?
Patientnära föreningarna i Skåne vill ta reda på hur mottagandet upplevs!
Vi uppmanar alla som har besökt en av psykiatrins akutmottagningar (under 2016 – 2021) i Region Skåne att fylla i vår enkät med erfarenheter och på så vis ge oss feedback på hur mottagandet uppfattades. Enkäten vänder sig både till dig som själv är patient och till anhöriga/närstående.
Alla som svarar gör det anonymt. Svar samlas in under sommar och höst 2021.
Det är viktigt med patient-, anhörig- och brukarinflytande och därför skall resultatet av enkäten förmedlas till beslutsfattarna och ledningen inom psykiatrin för att ge dem råd i förbättringsarbetet.
Här finner du enkäten
Eller via länk: https://sv.surveymonkey.com/r/KK7XHJX
Dina synpunkter är viktiga och värdefulla för oss. Stort tack för att du tar dig tid att delta i vår undersökning!
Hälsningar patientnäraföreningar i Skånes inflytanderåd inom psykiatrin.

Enkäten kommer återigen att samlas in för 2021 + 2022.
Länk etc. meddelas senare i vår/försommar 2022.


#hälsoveckan
#hälsovecka
#malmö
#fänriksgatan1
#fänrikrumfem
#fänrikrum5

xn--freningarnasrum-8sb.se
xn--freningarnasrum-8sb.nu
www.foreningarnasrum.nu
www.föreningarnasrum.nu
www.föreningarnasrum.se
www.foreningarnasrum.live
www.foreningarnasrum.online
www.foreningarnasrum.org

#xn--freningarnasrum-8sb.se
#xn--freningarnasrum-8sb.nu
#www.foreningarnasrum.nu
#www.föreningarnasrum.nu
#www.föreningarnasrum.se
#www.foreningarnasrum.live
#www.foreningarnasrum.online
#www.foreningarnasrum.org


./.

#inflytandeforeningar
#inflytandeföreningar
#Inflytandeforening
#Inflytandeförening
@inflytandeforeningar
@inflytandeföreningar
@Inflytandeforening
@Inflytandeförening
inflytandeombud
etikombud
patientsäkerhetsombud

#inflytandeombud
#etikombud
#patientsäkerhetsombud

http://xn--freningarnasrum-8sb.nu/