Avslutad psykakut-enkät – en enkät om bemötande på Skånska Psykiatriska Akutmottagningar #psykakutenkätskåne

OBS! Enkäten 2021-2022 är avslutad 31/10-22 och redovisningar kommer att ske på alla Inflytanderåd Vuxenpsykiatrin och BUP Skåne efter att sammanställningar gjorts av oss akutgruppen. Dessutom kommer redovisning ske för samtliga Akutchefer och förhoppningsvis också för alla anställda på de olika psykiatriska akutmottagningarna i Skåne. Politikerna i PHH; Psykiatri, Habilitering och Hjälpmedel kommer också få en dragning.Presentation-Enkat-om-upplevelsen-av-mottagandet-pa-de-psykiatriska-21–22

Eftersläpande enkätsvar kan omgående skickas/sändas:
Antingen skannas och sedan vidare till Mathildas mejl: mathildaholm@gmail.com 
eller till hennes adress:
Mathilda Holm
Hans Nilssongatan 2 F
296 32  ÅHUS
./.
TIPS:

#enkät
#psykiatriskakutmottagning
#skåne
#2021
#2022
#BUP
#Skadligt
#Bruk
#Beroende
#LARO = 
Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO)
#akutmottagningar
#psykiatrin
#tjugotjugoett
#tjugatjugotvå
http://foreningarnasrum.com/aktuellt/
#psykakut
#psykakutenkät
#psykakutenkäten
#psykiatriskakutmottagning

——————————————————————————————————–
Föreningarnas Rum öppnade upp digitalt 9 september 2021. Sen kom pandemin.
Men c:a vart fjärde (4:e) gång kommer det OCKSÅ att vara fysiskt (analogt) på plats någon gång under våren 2023
på Ahlmansgatan 1, hos Vuxenpsykiatri Malmö-Trelleborg, brukarföreningarnas eget rum!

Här kommer vi framledes att skriva om det som är aktuellt för oss ”Inflytandeföreningar”.

Föreningarnas Rum öppnade upp digitalt torsdag 20/1-2022 kl. 13 – kl. 14, hjärtligt välkomna!

——————————————————————————————————–
Vecka 20 = 16 – 22 maj är det Hälsovecka i Malmö
på tisdag 17/5 är det dessutom Brukarföreningarnas Dag på Fänriksgatan 1, kl. 13 – kl. 18
https://malmo.se/Halsoveckan.html
+
https://malmo.se/Aktivitetskatalogen-Malmo/Alla-aktiviteter/Aktiviteterna-FSF/2022-04-21-Halsoveckan-2022—-Forelasning-Kost-och-motion-med-smoothies.html
+
”Torsdag 19 maj HÄLSOVECKA
Vi på Funktionsstödsförvaltningen har anordnat en hälsovecka denna vecka. Därför kommer cafékvällen att handla om vad man kan göra för att hålla sig frisk och må bra.”
https://malmo.se/Bo-och-leva/Stod-och-omsorg/Funktionsnedsattning/Fritidsaktiviteter-LSS.html


Fänrik Rum Fem, program våren:
https://malmo.se/Bo-och-leva/Stod-och-omsorg/Funktionsnedsattning/Fanrik-Rum-Fem—motesplats-om-LSS-och-socialpsykiatri.html

2021
Fänrik Rum Fem hos Funktionsstödsförvalningen, Fänriksgatan 1, mitt emot Pass-Polisen vid Drottninggatan/Kungsgatan.
Fredag   3/12-21 Fänriksgatan 1: PO-Malmös samverkansgrupp.

Tisdag   7/12-21  Inflytandeseminarium – ”Bostad Sist” + andra alternativa boendeformer i Malmö stad presenteras av: ASF, FSF och HVO.
                       (Arbetsmarknads och Socialförvaltningen, Funktionsstödsförvaltningen och Hälsa- Vård- och Omsorgsförvaltningen).
                       #bostadförst #asf #fsf #hvo #bostad #först 
Tisdag 14/12-21  Julfest Fänrik Rum Fem

 

Här hittar du till Föreningarnas Rum i Lund – på Baravägen 1:

QP-kod Föreningarnas Rum i Lund
Här hittar du www.foreningarnasrum.se


—————————————————————————————-
OBS!   Invigning av Fänrik Rum Fem samt brukarråd tisdag 26 oktober 2021:

 

 

#hälsoveckan
#hälsovecka
#malmö
#fänriksgatan1
#fänrikrumfem
#fänrikrum5

xn--freningarnasrum-8sb.se
xn--freningarnasrum-8sb.nu
www.foreningarnasrum.nu
www.föreningarnasrum.nu
www.föreningarnasrum.se
www.foreningarnasrum.live
www.foreningarnasrum.online
www.foreningarnasrum.org

#xn--freningarnasrum-8sb.se
#xn--freningarnasrum-8sb.nu
#www.foreningarnasrum.nu
#www.föreningarnasrum.nu
#www.föreningarnasrum.se
#www.foreningarnasrum.live
#www.foreningarnasrum.online
#www.foreningarnasrum.org


./.

#inflytandeforeningar
#inflytandeföreningar
#Inflytandeforening
#Inflytandeförening
@inflytandeforeningar
@inflytandeföreningar
@Inflytandeforening
@Inflytandeförening
inflytandeombud
etikombud
patientsäkerhetsombud

#inflytandeombud
#etikombud
#patientsäkerhetsombud

http://xn--freningarnasrum-8sb.nu/