Schema vilken/vilka föreningar är i ”rummet”?

Välkommen till Föreningarnas Rum – det digitala rummet för ökat Inflytandearbete och utbildning
Dessa dagar och tider är planerade framöver för digitala träffar:
Torsdagar på eftermiddagen, efter lunch kl. 13.00 – kl. 14.00.

Vi har beslutat att tills vidare att endast köra digitala pass och inte fysiska på Ahlmansgatan 1, ​tills vårt rum/receptionen på Ahlmansgatan 1 blir inrett och klart.
​Förslag finns också på att endast ha ett digitalt pass en(1) gång i månaden.​

Är det t.ex. två föreningar/InflytandeOmbud/verksamheter, så delas timmen på 3 x 20 minuter: 20 min för första föreningen/IFO​/verksamhet​ + 20 minuter för andra IFO/föreningen​/verksamhet​ och 10+10 minuter till frågor/synpunkter/inspel m.m.

Torsdagar kl. 13 – kl. 14.

Datum
kl. 13.00 –  Digitalt   Föreningens/Avdelningens/IFOs
kl. 14.00                    eller Föreningarnas namn

Bokade föreningar / IFO-Inflytandeombud/Enhetschefer etc:
28 april.     Digitalt
05 maj.      Digitalt
12 maj.      Digitalt
19 maj.      Digitalt

OBS! Bokning sker via e-post: bokatid@foreningarnasrum.com
eller via tfn: 040-23 70 54, 0735-63 90 70 Stefan Wallerek

Frågor?  info@foreningarnasrum.com
eller via tfn: 040-23 70 54, 0735-63 90 70 Stefan Wallerek

Vi hoppas att alla anställda i Malmö som arbetar med/som inflytandearbete, IFO, patientsäkerhet,  etik och eller med personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende i olika former, PEER-Support, Brukarspecialister, Mentorer, enhetschefer etc. m.fl. också skall känna sig välkomna att vara med i ”rummet” för att byta erfarenheter, lära känna varandra samt för ökad samverkan/samarbete. Vi hjälps åt i inflytandearbetet.

Tillsammans kan vi göra underverk!
<3 -ligt välkomna.
./.